SPB - Strategiczne Programy Badawcze

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH

zadanie badawcze nr 1 Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją projekt zakończony
zadanie badawcze nr 2 Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny projekt zakończony
zadanie badawcze nr 3 Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny projekt zakończony
zadanie badawcze nr 4 Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny projekt zakończony
zadanie badawcze nr 5 Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych projekt zakończony
zadanie badawcze nr 7 Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego projekt zakończony
zadanie badawcze nr 8 Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych projekt zakończony

TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ

zadanie badawcze nr 1 Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych  projekt zakończony
zadanie badawcze nr 2 Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej projekt zakończony
zadanie badawcze nr 5 Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej  projekt zakończony

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII

zadanie badawcze nr 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin projekt zakończony
zadanie badawcze nr 3 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii projekt zakończony

ZINTEGROWANY SYSTEM ZMNIEJSZANIA EKSPLOATACYJNEJ ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW

zadanie badawcze nr 5 Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach projekt zakończony