PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013

POKL 2.6

2.6 INNOGRANTprojekt zakończony

POKL 6.2

6.2 Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwościprojekt zakończony

POKL 8.2

8.2 WIEDZA I PRAKTYKA - Klucz do sukcesu w biznesieprojekt zakończony
8.2 WIEDZA, PRAKTYKA, KADRY - Klucz do sukcesu w biznesieprojekt zakończony