PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

POIR 1.1.1  SZYBKA ŚCIEŻKA

LAminowana STalowa rura osłonowa – Polska Innowacyjna w PrzEwiertach horyzontalnych - LASTPIPE

 

POIR 4.1.1  INGA

SAT-GAS Bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu

POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TIC/stopy Fe

Nowatorskie technologie kształtowania struktury i własności odkuwek swobodnie kutych dla przemysłu energetycznego

System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym

 

 

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych

Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii

Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn

Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej

Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego

Kompozyty na bazie dwutlenku cyrkonu o ekstremalnie wysokiej odporności na kruche pękanie i korozję hydrotermalną

POIR 4.4 First TEAM

Easy-to-Assemble Stack Type (EAST): Development of solid oxide fuel cell stack for the innovation in polish energy sectorprojekt zakończony
Audio Processing using Distrubuted Acoustic Sensors
Nanofiber-based sponges for atopic skin treatment – Nano4Skin

POIR 4.4 Homing

Nondestructive evaluation of inhomogeneous layered materials using synthetic and self-focusing techniques

projekt zakończony

Electronic transport in semiconducting and superconducting monolayer transsition metal dichalcogenide nanodevices

projekt zakończony

Antiferromagnetic proximity effect and development of epitaxial bimetallic antiferromagnets - two routes towards next-generation  spintronics

Spin and topological states in hybrid semiconducting-superconducting nanostructures for scalable quantum compulation

POIR 4.4 TEAM-NET

Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów - DOSE-3D

Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie