PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO   2007-2013

POIiŚ 13.1

Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków projekt zakończony
Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla WEiP AGH projekt zakończony