MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007 - 2013

MRPO 1.1

MRPO 1.1 - Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH projekt zakończony
MRPO 1.1 - Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie projekt zakończony
MRPO 1.1 - Budowa i wyposażenie Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej projekt zakończony
MRPO 1.1 - Laboratorium Edukacyjno - Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini - gmina Krzeszowice projekt zakończony
MRPO 1.1 - Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie projekt zakończony
MRPO 1.1 - Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług edukacyjnych projekt zakończony
MRPO 1.1 - Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych projekt zakończony

MRPO 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotazowy

projekt zakończony

MRPO 5.1

Centrum Energetyki

projekt zakończony

MRPO 7.2

Poprawa sprawności energetycznej Basenu AGH w Krakowie

projekt zakończony

MRPO 8.2

Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii - BUS OZE

projekt zakończony

MRPO 9.3

Przygotowanie projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia"

projekt zakończony