INNOTECH - Program NCBiR

INNOTECH I

Badania procesów zachodzących podczas spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny, celem opracowania sposobu separacji cynku projekt zakończony

Energooszczędny system sterowania prędkością przenośników odstawy urobku zwiększający ich trwałość projekt zakończony
Innowacyjna nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych projekt zakończony

Modelowanie procesu udostępniania gazu ziemnego zalegającego w łupkach na wybranych obszarach objętych koncesjami PGNiG SA projekt zakończony
Nowa rodzina kształtek ogniotrwałych o minimalnej rozszerzalności cieplnej, odpornych na niszczący wpływ gradientu temperatury, korozji pod działaniem ciekłych żużli i reakcji redukcji na styku z węglem i metalami. projekt zakończony
Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji mikrobiologicznej w systemach geotermalnych projekt zakończony
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania mikserów spalin (tłumików hałasu) turbinowych silników lotniczych projekt zakończony
Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego projekt zakończony
Opracowanie nowej generacji płynów do obróbki metali oraz kompleksowej technologii ich wytwarzania opartej na bazach olejowych, pochodzących z recyklingu olejów odpadowych projekt zakończony
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów z żeliwa chromowego o kompozytowej in situ warstwie wierzchniej zapewniającej zwiększona odporność na zużycie abrazyjne - WCIC projekt zakończony
QUBUS Autobus Miejski o obniżonym poziomie drgań i hałasu projekt zakończony
Raytracer Audio i Video - RAYAV projekt zakończony

INNOTECH II

Innowacyjna budowa skrzyń naczep samowyładowawczych IBS  
Innowacyjne odmiany materiałów ogniotrwałych z cyrkonianem wapnia projekt zakończony
Kompozytowe powłoki węglikowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych KOMP projekt zakończony
Konstrukcja, wykonanie i uruchomienie produkcji nowej generacji uniwersalnych strzelarek do wytwarzania rdzeni z mas wiązanych najnowszymi proekologicznymi systemami spoiw projekt zakończony
Niskoenergetyczne napawanie stalami odpornymi na korozję i erozję powierzchni elementów kotłów energetycznych opalanych węglem projekt zakończony
Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii wytwarzania materiałooszczędnych aluminiowych puszek napojowych
Opracowanie kompleksowo nadzorowanej technologii obróbki cieplnej, chemicznej i elektrochemicznej, zapewniającej uzyskanie nowej generacji elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych ESPEC projekt zakończony
Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicznego REMET  
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji elementów nośnych kolejowych sieci trakcyjnych   projekt zakończony
Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi projekt zakończony
Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji ultralekkich foteli do komunikacji zbiorowej spełniających wymagania dyrektyw UE, regulaminów ONZ oraz Białej Księgi Amerykańskiej projekt zakończony
Uruchomienie kompleksowo monitorowanej produkcji wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach podmorskich projekt zakończony
PAKO platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności projekt zakończony
Innowacyjna technologia produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych projekt zakończony
Kształtowanie własności użytkowych prętów stalowych przez kontrolowane odkształcenie plastyczne projekt zakończony

INNOTECH III

Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach.  
Inteligentna Zakrętarka Elektromechaniczna Smart Electric Torque Tool.  
Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej.  
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060, oraz EN AW-6082 w procesie odlewania ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury.  
Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego.  
Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych systemów odbierania prądu do pojazdów z napędem elektrycznym.  
Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej