Przydatne linki

 1.   Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  (http://www.fnp.org.pl)
 2.  Fundusze europejskie w Małopolsce
  (http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/default.htm)
 3.   Innowacyjny Start
  (http://www.innowacyjnystart.pl)
 4.   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  (http://www.nauka.gov.pl)
 5.   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  (http://www.mir.gov.pl)
 6.   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  (http://www.ncbir.pl/)
 7.   Ośrodek Przetwarzania Informacji
  (http://www.opi.org.pl)
 8.  Serwis informacyjny MIR
  (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)
 9.  Centrum Projektów Polska Cyfrowa
   (http://www.wwpe.gov.pl/)