Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemetrycznych w innowcyjnym programie optymalizacji rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięsnia sercowego RESTORE

 Projekt finansowany w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "STRATEGMED".