SPB - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII - zadanie badawcze nr 3

Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii''. Celem zadania badawczego nr 3 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii jest opracowanie optymalnych konfiguracji oraz wytycznych procesowych i projektowych układów zgazowania dla produkcji paliw i energii, stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych w tym:
- opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej procesu ciśnieniowego zgazowania węgla,
- opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej procesu podziemnego zgazowania węgla,
- optymalizacja i sprawdzenie w skali pilotowej procesów oczyszczania i konwersji
gazu powiązanych z systemem usuwania CO2.

Projekt realizowany w konsorcjum, którego Liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Jako Partnerzy Naukowi:

1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
2. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
3. Politechnika Śląska w Gliwicach.

Jako Partnerzy Przemysłowi:

4. Katowicki Holding Węglowy S.A.,
5. KGHM Polska Miedź S.A.,
6. Tauron Polska Energia S.A.,
7. Południowy Koncern Energetyczny S.A.,
8. Południowy Koncern Węglowy S.A.
9. ZAK S.A.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oficjalna strona projektu.