SPB - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII - zadanie badawcze nr 1

Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Zaawansowane technologie pozyskiwania energii'. Celem zadania badawczego nr 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin jest przygotowanie wprowadzenia do polskiego systemu wytwarzania elektryczności prawie zero-emisyjnego bloku węglowego o wysokiej sprawności.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechnika Śląska - Lider projektu

2. Politechnika Wrocławska

3. Politechnika Częstochowska

4. Politechnika Krakowska

5. Politechnika Łódzka

6. Politechnika Warszawska

7. Instytut Maszyn Przeopływowych PAN w Gdańsku

8. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

9. Południowy Koncern Energetyczny S.A

10. RAFAKO S.A

11. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12. Eurol Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.