SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 8

Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'. Celem zadania badawczego nr 8 Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych jest rozbudowa systemu metanometrii automatycznej, stosowanego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, o moduł pomiarowy z radiową transmisją danych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1.Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

5. HASO S.C.J. Macioszek & A.. Paszek

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.