SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 7

Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'. Celem zadania badawczego nr 7 jest Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla celów prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu

2. Główny Instytut Górnictwa

3. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

4. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A

5. EC Project Sp. z o.o.

6. M&A Capital Sp. z o.o.

7. eSecure Sp. z o.o.

8. Ex Solution Adfrian Skrobek

9. Profil Met Sp. J.K. Jasiński, Ł. Leiter

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.