SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 5

Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach''. Celem zadania badawczego nr 5 Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych jest dostarczenie przedsiębiorcom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo górników zasad identyfikacji i kwalifikacji zagrożenia klimatycznego oraz metod z zakresu kwalifikacji pracowników i organizacji pracy w warunkach zagrożenia klimatycznego, stosowanych w celu redukcji obciążenia termicznego organizmu z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji poszczególnych grup pracowników.

Projekt realizowny jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechnika Śląska -  Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

4. Katowicki Holding Węglowy S.A.

5. Kompania Węglowa S.A.

6. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

7.'CEN-MED-u' Sp. z o. o.

8. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.