SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 4

Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'. Celem zadania badawczego nr 4 Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny opracowanie innowacyjnych środków i efektywnych metod odmetanowania górotworu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w warunkach dużej koncentracji wydobycia, wraz z ich doświadczalną weryfikacją.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Lider projektu

2. Główny Instytut Górnictwa

3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

5. Kampania Węglowa S.A.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oficjalna strona projektu.