SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 3

Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'. Celem zadania badawczego nr 3 Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny jest opracowanie metodyki pobierania prób powietrza i interpretacji wyników pomiarów i analiz dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w zrobach oraz opracowanie zasad opomiarowania i kontroli parametrów fizycznych i chemicznych przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych w oparciu o przyrządy pomiarowe i czujniki systemów telemetrycznych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytut Mechaniki Górotworu PAN - Lider projektu

2. Główny Instytut Górnictwa

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

5. Kompania Węglowa S.A.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.