SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPANIACH - zadanie badawcze nr 2

Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach''. Celem zadania badawczego nr 2 Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny jest opracowanie zasad projektowania rozcinki i eksploatacji złóż węgla kamiennego oraz likwidacji wyrobisk w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego, w tym dla eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia złoża, w aspekcie systemów przewietrzania, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

5. Kampania Węglowa S.A.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.