SPB - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH - zadanie badawcze nr 1

Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'. Celem zadania badawczego nr 1 Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją  jest opracowanie nowych zasad zaliczania pokładów oraz wyrobisk do odpowiednich stopni zagrożeń naturalnych, z wyłączeniem zagrożenia klimatycznego, w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności kopalniach węgla kamiennego, rud metali i soli.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

5. Kampania Węglowa S.A.

6. Katowicki Holding Węglowy S.A

7. KGHM Polska Miedź S.A

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.