SPB - TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ - zadanie badawcze nr 5

Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej'. Celem zadania badawczego nr 5 jest określenie potencjału i warunków uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w przygotowywaniu budowy, budowie, rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1.Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

5. HASO S.C.J. Macioszek & A. Paszek

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.