SPB - TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ - zadanie badawcze nr 2

Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej'. Celem zadania badawczego nr 2 Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej jest wsparcie udziału polskiej nauki i krajowego przemysłu w prowadzonych w skali globalnej badaniach kontrolowanej fuzji termojądrowej (t-j), które umożliwią budowę prototypu reaktora dla przyszłej elektrowni  termojądrowej. Prace wykonane w ramach Zadania badawczego powinny stanowić istotny wkład w realizację europejskiego programu wykorzystania kontrolowanej syntezy t-j dla potrzeb energetyki. Zadanie badawcze powinno obejmować prowadzenie prac badawczych w zakresie metod pomiarowych i technologii materiałowych oraz udział w projektowaniu i budowie urządzeń badawczych dla kontrolowanej fuzji t-j.

Projekt realizowany jest w konsorcjum:

1. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Energii Atomowej POLATOM

4. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie

5. Instytut Problemów Jądrowych

6. Politechnika Warszawska

7. Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze i Produkcyjno-Usługowe ACS Sp. z.o.o

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.