SPB - TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ - zadanie badawcze nr 1

Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych

Projekt zaliczany jest do Strategicznego Projektu Badawczego pn 'Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej'. Celem zadania badawczego nr 1 Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych jest wzmocnienie potencjału naukowo-technicznego, wspomagającego wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce, a w szczególności prace nad reaktorem wysokotemperaturowym IV generacji (HTR) z przeznaczeniem do wysokotemperaturowej kogeneracji jądrowej dla różnych procesów technologicznych

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będącej  Liderem projektu

2.TAURON Polska Energia S.A

3.Narodowego Centrum Badań Jądrowych

4. PROCHEM S.A.

5. Głównego Instytutu Górnictwa

6. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

7. Instytutu Nawozów Sztucznych

8. KGHM Polska Miedź S.A.

9. Politechniki Śląskiej

10. Uniwersytetu Warszawskiego

11. Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów

12. Pomorskiej Strefy ekonomicznej sp. z o.o.

Strategiczne Projekty Badawcze finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.