Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym

 

                                               

Celem projektu jest cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych, w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania. Cele szczegółowe to: udostępnienie unikatowej kolekcji książek i czasopism, przybliżenie i upowszechnienie osiągnięć europejskiej techniki i nauki, udostępnienie twórczości naukowej uczelni wyższych, promocja otwartej nauki, udostępnienie wszystkim zainteresowanym  powstałej w ramach projektu otwartej aplikacji internetowej z innowacyjnymi usługami, budowanie świadomości istnienia wartościowych kolekcji wśród odbiorców, którzy nie mieli okazji się z nimi zapoznać lub nie wiedzieli o ich istnieniu, wzrost kompetencji  cyfrowych pracowników wnioskodawców oraz użytkowników zasobów i nowoczesnego systemu oraz wzrost konkurencyjności nauki polskiej i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym.

Okres realizacji: 01.08.2016 - 30.04.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.