Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów – Dose-3D

 

Głównym celem przedstawionego projektu jest konstrukcja konfigurowalnego fantomu zawierającego detektor zdolny do bezpośredniego pomiaru przestrzennego rozkładu dawki zdeponowanej przez fotonową wiązkę terapeutyczną. Planuje się, że elementem aktywnym detektora będzie ciekły scyntylator z uwagi na jego tkankopodobność oraz wysoką odporność radiacyjną. Aby pomiar wykonany był z dużą precyzją głowica detektora musi posiadać wystarczająco dużą granulację, którą zamierzamy zrealizować poprzez zastosowanie technologii druku 3D. Wszystkie komórki będą posiadać odczyt indywidualny. Istotną składową projektu jest wytworzenie wysokiej jakości oprogramowania do symulacji dawki oraz kontroli całego urządzenia. Testy poszczególnych prototypów będą odbywać się w warunkach identycznych z tymi podczas terapii dzięki współpracy z Centrum Onkologii w Krakowie.

Okres realizacji: 01.10.2019 - ........................

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.