Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie

 

W projekcie FUNash zostanie opracowana seria materiałów funkcjonalizowanych wyprodukowanych na bazie popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w energetyce zawodowej. Zostaną wytworzone materiały funkcjonalizowane, które znajdą zastosowanie w budownictwie (cementy i biocementy), rolnictwie (nawozy i biostymulatory/bioinhibitory) oraz inżynierii środowiska (sorbenty i biopreparaty do remediacji zanieczyszczonych wód, gleb i gazów). Prace B+R będą prowadzone w ramach 6 komplementarnych tematów, przy czym każdy temat będzie realizowany przez odrębny zespół badawczy. Jako wynik realizacji projektu FUNash planowane jest stworzenie co najmniej 19 produktów, 2 usług oraz 4 technologii, które będą oferowane różnym gałęziom przemysłu. Stworzy to bazowe portfolio międzyjednostkowej (PL+AGH+UW) federacji, która będzie
świadczyć usługi dla przemysłu i realizować wspólny model naukowo-biznesowy.

Okres realizacji: 01.10.2019 - 31.01.2013 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.