Nondestructive evaluation of inhomogeneous layered materials using synthetic and self-focusing techniques.

 

Celem projektu jest rozwój metod badań nieniszczących niejednorodnych kompozytów warstwowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów konstrukcyjnych w tym laminatów zbrojonych długimi włóknami, pracującymi pod obciążeniem. Rozwój zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie dwóch podejść: syntetycznego ogniskowania oraz samoogniskowania w oparciu o technikę time-reversal. Jedno z podejść zakłada ogniskowanie poprzez przetwarzanie sygnałów, drugie natomiast ogniskowanie w rzeczywistej strukturze. 

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.