Electronic transport in semiconducting and superconducting monolayer transsition metal dichalcogenide nanodevices.

 

W ramach projektu zbadane zostaną własności transportowe prototypowych jednowarstwowych półprzewodników zrealizowanych na dichalkogenachmetali przejściowych w celu wysunięcia wskazówek i interpretacji nadchodzących prób ich zastosowania w tranzystorach polowych i złączach nadprzewodzących.

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.