Nanofiber-based sponges for atopic skin treatment – Nano4Skin

Celem projektu jest stworzenie opatrunków na bazie nanowłókien polimerowych i olejków eterycznych do leczenia atopowego zapalenia skóry. Okres realizacji: 01.10.2018 - 31.09.2021


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.