Audio Processing using Distrubuted Acoustic Sensors.

 

Celem projektu jest opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów akustycznych przy pomocy rozproszonych mikrofonów lub macierzy mikrofonowych w celu zlokalizowania i zidentyfikowania źródeł dźwięku oraz ekstrakcji ich sygnałów. 

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.