Easy-to-Assemle Stack Type (EAST): development of solid oxide fuel cell stack for the innovation in polish energy sector.

 

Celem projektu jest opracowanie nowego, prostego w produkcji stosu tlenkowych ogniw paliwowych. Innowacyjność projektu leży w prostej organizacji stosu oraz zorientowanej na mikrostrukturę optymalizacji elektrod. Projekt bierze pod uwagę najnowsze wyniki badań w zakresie transportu masy i ciepła w ogniwie typu SOFC oraz zorientowanego na mikrostrukturę projektowania elektrod 

Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.