System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego i kompletnego systemu rurowego do przesyłania gazu ziemnego pod średnim i wysokim ciśnieniem.

Okres realizacji: 01.07.2016 - 30.09.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.