Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne

 

fundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskie     fundusze europejskie

Celem projektu jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego, ultradźwiękowego systemu NDT (ang. non-destructive testing) do diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne, takie jak: klasyfikowane węgle, pył węglowy, popioły i żużle, piasek, absorbery/katalizatory mineralne (np. kamień wapienny), jak i urobek w kopalniach rud metali.

W efekcie prowadzonych prac przez podmioty zaangażowane w projekt powstanie zautomatyzowany system diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne umożliwiający w zależności od wymagań:

  • sygnalizację zużycia warstwy trudnościeralnej lub ochronnej oraz alarm o naruszeniu chronionego elementu,
  • ciągły lub okresowy monitoring grubości warstwy trudnościeralnej/ochronnej,
  • możliwość pomiaru temperatury transportowanego medium,
  • możliwość wpięcia opracowanego rozwiązania do układu automatyki i alarmów w systemie DCS, prognozowanie czasu eksploatacji elementów instalacji.

Wartość projektu: 4 113 191,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 327 610,38 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 - 31.12.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".