Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego

 

fundusze europejskie   fundusze europejskie   fundusze europejskie     fundusze europejskie

Celem projektu jest opracowanie systemu energetycznego zbudowanego z akumulatora elektrochemicznego oraz stosu ogniw paliwowych PEMFC, w którym innowacyjnym w kraju rozwiązaniem jest wykorzystanie metanolu do produkcji wodoru na potrzeby zasilania ogniw paliwowych.

Zastosowanie proponowanego układu energetycznego pozwoli na odciążenie sieci energetycznej przez zasilanie pojazdów elektrycznych metanolem - paliwem płynnym, które uważane jest za "nośnik wodoru" lub "chemiczny magazyn energii". Metanol można w łatwy sposób dystrybuować wykorzystując istniejącą sieć dystrybucji paliw węglowodorowych.

Wartość projektu: 6 107 712,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 513 693,50 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".