Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych

 

fundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej generacji systemu posuwu górniczego wysokowydajnego kombajnu ścianowego. Powszechnie stosowany system posuwu typu Eicotrack nie jest dostosowany do mocy współczesnych kombajnów ścianowych, co w powiązaniu ze wzrostem ich siły uciągu i sztywną konstrukcją systemu Eicotrack zwiększa zużycie elementów tego systemu, powodując liczne awarie, przestoje i straty w wydobyciu. Stosując technikę wirtualnego prototypowania oraz symulacje komputerowe zostanie opracowany innowacyjny, podatny system posuwu o modułowej budowie z możliwością nadążnego dostosowywania się do nierówności ściany węglowej. Badania kinematyki pracy nowego systemu posuwu zrealizowane metodą wirtualnego prototypowania oraz analiza statyczna i dynamiczna z wykorzystaniem pakietów MES i LSDyna, pozwolą na ocenę poprawności współpracy poszczególnych elementów, ich wytrzymałości oraz trwałości. Elementy systemu posuwu zostaną wykonane przy użyciu technologii odlewania precyzyjnego. Partia doświadczalna zostanie poddana badaniom stanowiskowym a weryfikacja nowego rozwiązania nastąpi podczas badań w ścianie węglowej z zastosowaniem kombajnu ścianowego dużej mocy. Badania pozwolą potwierdzić przyjęte założenia w zakresie funkcjonalności systemu, jego przydatności oraz porównać go z systemem obecnie stosowanym. Pozytywne wyniki projektu umożliwią zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu maszyn górniczych na rynkach światowych, a jego wdrożenie podniesie efektywność wydobycia.

Efektem końcowym będzie przygotowanie do produkcji elastycznego systemu posuwu wysokowydajnych kombajnów ścianowych.

Wartość projektu: 9 957 644,85 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 768 530, 74 PLN

Okres realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Oficjalna strona projektu