Nowatorskie technologie kształtowania struktury i własności odkuwek swobodnie kutych dla przemysłu energetycznego

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek swobodnie kutych dla przemysłu energetycznego do zastosowań wysokotemperaturowych. Rezultatem wdrożenia wyników projektu będzie uruchomienie produkcji nowej generacji wyrobów o znacząco wyższych parametrach jakościowych w porównaniu do obecnie wytwarzanych. Cechą charakterystyczną nowych produktów będą istotnie podwyższone wartoœci uzyskiwanych własności mechanicznych, w tym w szczególności: granicy plastycznoœci w podwyższonych temperaturach, odporności na pełzanie oraz odporności na pękanie. Powyższe parametry mają kluczowy wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń energetycznych.

Okres realizacji: 01.05.2016 - 30.04.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.