Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

 

Celem projektu jest opracowanie technologii łączenia nowej generacji aluminiowych przewodów emaliowanych z innymi przewodami do zastosowań w przemyśle budowy silników i transformatorów.

Efektem realizacji badań w ramach projektu będą nowe geometrie złączek o wysokich własnościach eksploatacyjnych, które gwarantować będą wysoką niezawodność połączeń elektrycznych w systemach zasilania średnich i niskich napięć.

Wartość projektu: 8 443 277,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 428 602,75 PLN

Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.