Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TIC/stopy Fe

 

Rezultatem projektu są nowe, innowacyjne produkty – odlewane elementy maszyn i urządzeń ze strefami kompozytowymi a także wdrożenie w  przedsiębiorstwach odlewniczych nowej technologii INNER-2D umożliwiającej wytworzenie odlewów  ultra-odpornych na zużycie ścierne, zawierających materiał kompozytowy syntetyzowany jednoetapowo (in-situ) w trakcie procesu odlewniczego. Ponadto opracowane zostaną kompleksowe rozwiązania materiałowo-technologiczne wytwarzania kompozytowych produktów odlewniczych przeznaczonych do przemysłu surowców skalnych (wydobycie i przetwórstwo).

Okres realizacji: 01.12.2015 - 21.05.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.