Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej

 

fundusze europejskie   fundusze europejskie   fundusze europejskie     fundusze europejskie

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle i zapobiegania stanom awaryjnym wynikającym z niekontrolowanej erozji w komorze paleniskowej. Zastosowanie opracowanej technologii pozwoli na poprawę dyspozycyjności bloku energetycznego o mocy 460 MWe z przepływowym kotłem CFB (ang. Circulating Fluidized Bed) w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Blok energetyczny znajduje się w spisie obiektów referencyjnych MAE (Międzynarodowa Agencja Energetyczna), jako wzorcowy obiekt referencyjny.
Zaproponowane rozwiązanie – technologia będzie służyć do opracowywania szczegółowych map zużycia powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej w trakcie krótkotrwałych odstawień kotła (bez wychładzania do temperatury otoczenia) wynikających z harmonogramu jego pracy oraz do predykcji aktywności remontowej.

Rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności własnej Wnioskodawcy i wykorzystany zostanie do poprawienia dyspozycyjności bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w Będzinie i w obrębie Grupy Tauron.

Wartość projektu: 4 955 095,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 558 239,56 PLN

Okres realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".