LAminowana STalowa rura osłonowa – Polska Innowacyjna w PrzEwiertach horyzontalnych - LASTPIPE

 

Podczas budowy gazociągów, na obszarach o gęstej zabudowie, przy pokonywaniu przeszkód terenowych lub terenów przyrodniczo cennych, stosowane są zwykle metody bezwykopowe. Najczęściej stosowane metody to przeciski hydrauliczne, mikrotunelowanie, horyzontalne przewierty sterowane (HDD) oraz technologia Direct Pipe. Budowa gazociągów metodami bezwykopowymi powinna być prowadzona ze ścisłym dla tej metody reżimem technologicznym, tak aby nie nastąpiło uszkodzenie powłok ochronnych rury przewodowej -izolacji antykorozyjnej. Jest ona chroniona przez laminat szklano-żywiczny, który powinien charakteryzować się dużą odpornością na obciążenia mechaniczne oraz wysoką odpornością na ścinanie, co zabezpiecza powłokę przed zsuwaniem się z rury podczas przewiertu. Jednym z większych zagrożeń dotyczących zabezpieczenia izolacji antykorozyjnej podczas stosowania metod bezwykopowych jest brak przyczepności chemicznej laminatu do izolacji antykorozyjnej. Może to skutkować tym, że po przerwaniu ciągłości laminatu, co niejednokrotnie zdarza się podczas przewiertów, laminatowa warstwa ochronna nie spełnia swojego zadania ochronnego izolacji antykorozyjnej w miejscu przerwania ciągłości powłoki a na skutek oporów w odwiercie, może zacząć się zsuwać z aplikowanej do niego rury osłonowej. W związku z powyższym, firmy Izostal S.A. oraz Proma Sp. z o.o. we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie zrealizują szereg prac B+R w celu opracowania powłoki laminatowej, która będzie posiadała wielkopowierzchniową przyczepność chemiczną do odpowiednio przygotowanej powierzchni izolacji antykorozyjnej. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych planuje się: opracowanie koncepcji finalnego produktu, opracowanie nowatorskich modeli stanowisk do przygotowania rur stalowych oraz linii do nanoszenia nowych powłok, określenie parametrów mechanicznych gotowego produktu oraz opracowanie warunków instalacji wyrobów w odwiertach. Grupą docelową projektu są operatorzy i wykonawcy gazociągów.

Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2022

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka Ścieżka