POIG 2.2 - Krajowe Centrum Nanostruktur do Zastosowań w Elektronice Spinowej SPINLAB

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Oficjalna strona projektu.

Powrót