POIG 2.2 - Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków (AutBudNet)

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koordynatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami w projekcie są Politechnika Gdańska oraz Politechnika Poznańska.

Oficjalna strona projektu.

Powrót