POIG 2.1 - Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badan mikro i nano struktury materiałów

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.

Powrót