POIG 2.1 - Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót