POIG 1.3.2 - Wsparcie ochrony praw własności wynalazku - skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramizujących

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Powrót