POIG 1.3.2 - Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu, rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót