POIG 1.3.2 - Uzyskanie ochrony w USA dla wynalazku dotyczącego systemu zarządzania regułami

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Powrót