POIG 1.3.2 - Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granica na wynalazek - Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w AGH im. St. Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urz. Patentowym RP pod nr 388558

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót