POIG 1.3.2 - Ochrona patentowa zintegrowanego moduł reaktancyjnego dedykowanego do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót