POIG 1.3.2 - Międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku o nazwie Interface for communication between sensing devices and I2C bus

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót