POIG 1.3.2 - Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem proponowanego rozwiązania jest masa formierska wiązana nowej generacji biodegradowalnym spoiwem polimerowym, znajdująca zastosowanie w odlewnictwie. Prezentowane nowej generacji spoiwo charakteryzuje się wieloma porządanymi właściwościami  fizykochemicznymi i technologicznymi, przez co może stanowić poważną alternatywę w zakresie organicznych spoiw do mas formierskich i rdzeniowych.

 

Powrót