POIG 1.3.2 - Uzyskanie ochrony patentowej za granicą dla wynalazku 'Bateria ogniw paliwowych' opracowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.401300

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót