POIG 1.3.1 - Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin elektrycznych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

Oficjalna strona projektu.

Powrót